Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in.

De AVG is een EU verordening. Zij vervangt de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Onder de WBP waren verenigingen over het algemeen vrijgesteld van het registreren en aanmelden van hun verwerking van persoonsgegevens.

Onder de AVG dienen echter ook verenigingen te voldoen aan de regelgeving en maatregelen te treffen om hun verwerking van persoonsgegevens “privacyproof” te maken.

Golf Eyckenduyn en Golfvereniging Eyckenduyn hebben nagenoeg alle benodigde maatregelen getroffen om aan alle normen en verplichtingen te voldoen.

Er is een Verwerkingen Register gemaakt met daarin een beschrijving van alle persoonsgegevens die we verwerken, het doel waarvoor we die verwerken, wie ze verwerken en hoe lang ze bewaard blijven.

Op basis van dit register is een Privacy Verklaring gemaakt, die door de exploitant van de golfbaan en het bestuur van de golfvereniging is goedgekeurd (zie Privacy Verklaring).

Het is goed om te weten, dat wij geen bijzondere (=gevoelige) persoonsgegevens verwerken!

In het kader van de AVG is een nieuw Inschrijfformulier gemaakt, dat tevens Lidmaatschapsovereenkomst is.

Zoals beschreven in de Privacy Verklaring hebben alle geregistreerden recht op inzage, rectificatie of verwijdering van hun persoonsgegevens.

Tevens kunnen zij bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Er is ook een beschrijving van de Organisatie gemaakt en een Autorisatiebeleid opgesteld.

Bij de receptie zal een klapper Algemene Verordening Gegevensbescherming ter inzage liggen met de AVG verklaring, inventarisatielijsten van persoonsgegevens, het Verwerkingen Register, de Privacy Verklaring, het Autorisatiebeleid en de beschrijving van de Organisatie van Eyckenduyn.

We zien de invoering van de AVG met een gerust hart tegemoet!

Golfbaan Eyckenduyn

Kesselseweg 9
5988 CC Helden
T (077) 851 28 65
E receptie@eyckenduyn.nl

Brasserie

Kesselseweg 9
5988 CC Helden
T (077) 851 9592
E info@fusionhelden.nl

Restaurant Fusion

Kesselseweg 9
5988 CC Helden
T (077) 851 9592
E info@fusionhelden.nl

Golfvereniging Eyckenduyn

Kesselseweg 9
5988 CC Helden
T (077) 851 28 65
E secretariaat@eyckenduyn.nl