Negen uitdagende holes in een majestueuze omgeving
 
- Het Bestuur -

BESTUUR VAN EYCKENDUYN

Het bestuur is bepalend voor het opvolgen van de doelstellingen van Golfvereniging Eyckenduyn en geeft als zodanig richting aan het te voeren beleid. Bestuursleden laten zich voor organisatorische en operationele taken bijstaan door een groot aantal commissies. Daarbij streeft het bestuur naar een grote mate van autonomie van deze commissies, echter binnen de gemaakte beleidsafspraken, waardoor deze commissies maximaal zelfstandig kunnen opereren.

Het bestuur van Golfvereniging Eyckenduyn wordt gevormd door:

Pascal Porskamp, voorzitter. Email: voorzitter@eyckenduyn.nl

Karin van Kemenade, secretaris. Email: secretariaat@eyckenduyn.nl

Ivo Peeters, penningmeester. Email: penningmeester@eyckenduyn.nl

Voor algemene informatie kunt u contact opnemen met Dominique Geerlings: +31 (0)6 287 05 267

Commissie Hareco
De commissie Handicap en Regelcommissie heeft een aantal veelomvattende taken hetgeen tot uitdrukking komt in het aantal leden dat deze commissie telt. Onder andere dient zij de regelkennis van de leden te bevorderen, de eisen met betrekking tot het verkrijgen van baanpermissie, Handicap 54, Clubhandicap en EGA-handicap vast te stellen en bekend te maken. Voorts verzorgt de Hareco de begeleiding van het EGA-handicapsysteem. Dit systeem maakt het mogelijk de speelsterkte van golfers vast te stellen. Leden van deze commissie zijn: Gerrit Mulder, 077-462 19 79, gjjmulder@hotmail.com en Truus Nillesen. Algemene email: hareco@eyckenduyn.nl

Wedstrijdcommissie WECO
Onder te taken van deze commissie vallen o.a. het opstellen en organiseren van het jaarlijkse wedstrijdprogramma, het onderhouden van het wedstrijdreglement, het onderhouden van contacten met de Hareco commissie en, last but not least, het bewaken van een goede speelgeest. De commissie bestaat uit: Ivo Peeters, Olly Routs, Peter Geenen, Ruud van Poorten, Lei van der Zanden en Gé van Heijster. Algemene email: weco@eyckenduyn.nl

Commissie van Toezicht
Overeenkomstig de Statuten van Golfvereniging Eyckenduyn dient de vereniging te beschikken over een Commissie van Toezicht. Leden van deze commissie zijn: Peter Geenen (voorzitter), Huub Heijer en Wiel Luijten.